Menü
Referanslar
Başarı Hikayeleri
ENG

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

• Altyapının tüm analizlerinin doğru ve sistematik bir şekilde yapılması.
• Hedeflediğiniz performansta çalışabilmesi için gerekli ürün, teknoloji ve uygulama optimizasyonunun sağlanması.
• Mevcut ortamınızın korunması ve sağlıklı olarak işleyebilmesinin sağlanması.
• Tüm analizlerin size özel olarak raporlanarak tarafınıza iletilmesi.
• Mevcut altyapının uçtan uca incelenmesi analiz edilmesi ve aksayan noktaların belirlenmesi.
• Health check sırasında düzeltilebilecek minör problemlerin giderilmesi, majör problemler için çözüm önerilerinin sunulması.
• Çalışma sonrasında yapılan inceleme ve analizlerin raporlanması.
• Performans problemlerinin giderilmesi.
• Güncel yazılım ve donanım paketlerinin uyumluluk kontrollerinin yapılması.